Uittocht van de zwarte Pieten

In 2019 zijn de Zwarte Pieten na 5 december weer naar huis gegaan. Heel veel kinderen waren daarbij aanwezig om dit schouwspel mee te maken.

Verschillende Zwarte Pieten zaten in het raadhuis op de markt te wachten op het seintje van Dre. Na veel geroep van de kinderen verschenen de Zwarte Pieten op het bordes. In optocht vertrokken de Zwarte Pieten naar de haven van Veghel. Daar lag de laatste boot klaar voor de uittocht. Volgend jaar komen de Zwarte Pieten weer terug en ook dan zullen de Zwarte Pieten weer op 6 december teruggaan naar Spanje.

Foto 1: Zwarte Pieten worden door Dre geroepen om naar beneden te komen en naar de haven te vertrekken.

Foto 2: Zwarte Pieten hebben hun koffers ingepakt en staan klaar op de kade om te vertrekken. Nog een laatste hand…..